Overslaan en naar de inhoud gaan

Beursvloerrichtlijnen

Bedrijven en Maatschappelijke Organisaties zijn onderling herkenbaar aan de verschillende kleuren naambadges die zij dragen.

  1. Ga naar de hoek waar u wat wilt vragen of aanbieden. Elke hoek heeft zijn eigen kleur en eigen hoekman-/vrouw
  2. Ga met elkaar in gesprek over vraag/ aanbod en eventuele tegenprestaties. Bekijk de win/win –situatie voor beide partijen.
  3. De geldvraag is taboe op de beursvloer. Wel mag evt. een bijdrage worden gevraagd voor bijv. vervoer, entree of middelen die nodig zijn voor de gewenste match.
  4. Wissel visitekaartjes uit met uw gesprekspartners voor verder contact. Zorg dat u elkaar ook na de beursvloer kunt bereiken.
  5. Als u tot een match komt legt u samen de afspraken vast in een matchovereenkomst. De hoekman-/vrouw kan u helpen bij uw vragen.
  6. De ingevulde matchformulieren levert u samen in bij de accountant. Deze waardeert de match en controleert of het formulier volledig is ingevuld. Vervolgens gaat de overeenkomst naar de notaris. Hij bekrachtigt de matchovereenkomst. U ontvangt beiden t.z.t. een kopie.
  7. Concretiseer de afspraken om de match uit te voeren. De vragende partij neemt binnen drie weken na de beursvloer het initiatief om een afspraak te maken en zo nadere invulling te geven aan de match.
  8. Als de match is uitgevoerd stelt u de beurscommissie daarvan op de hoogte.