Skip to main content

Gratis workshop netwerken groot succes door Fleur Hagen

Tue, 10/21/2014 - 00:00

Op dinsdagavond 14 oktober organiseerde de Beursvloer Stichtse Vecht een workshop over netwerken voor geïnteresseerden die zich uiteindelijk ook konden inschrijven voor dit evenement dat op 6 november plaats zal vinden.

De workshop wordt geleid door Bertine Oosthoek,  freelance trainer en tevens  lid van de beursvloercommissie.  Rietje Beeren, projectleider van de Beursvloer, wacht de deelnemers op . Het doel van deze avond is om mensen voor te bereiden op de Beursvloer. “Dat klinkt zwaar, maar uiteindelijk blijkt het dat mensen veel sneller en makkelijker aan contacten komen op de Beursvloer. En dat is juist de bedoeling”, vindt Rietje.
“Aan het eind van de avond krijgen wij antwoord op de vragen over netwerken. Wat is netwerken? Wanneer begin je hiermee? Waarom doe je het? En hoe onderhoud je je netwerk?”, legt Bertine uit. “Netwerken is nuttig voor de toekomst en op de Beursvloer uiteraard. Het is iets waar je tegenwoordig niet meer omheen kunt. Het gaat steeds over netwerken, elkaar ontmoeten en wat je kunt betekenen voor elkaar”, legt Rietje uit. Het  voor elkaar iets betekenen is ook het concept van de Beursvloer. Bedrijven en organisaties uit de gemeente doen iets voor elkaar zonder dat er geld aan te pas komt. Er wordt gewerkt met tegenprestaties, zoals bijvoorbeeld iemand een etentje aanbieden wanneer een bedrijf iets heeft geleverd aan de organisatie.
Maar eerst is het tijd voor het voorstelrondje. Wie zijn er allemaal aanwezig die de Beursvloer op willen gaan in november? Vertegenwoordigers van het senioren computer café, commissie 750 jaar Vreeland, het kunstenaarscollectief, Zorg in de Vechtstreek en een van de grootste fysiotherapiepraktijken van Nederland  zetten direct de eerste netwerkstap.
Met behulp van een mindmap werd vervolgens de  vraag beantwoord wat er wordt verstaan onder netwerken. Net-werken, uitwisselen, zaken doen en de elevatorpitch werden onder andere genoemd. Nadat er een filmpje werd getoond over mensen, die onverwacht geven, ontvangen en delen, werd er dieper op het netwerken ingegaan. Netwerken is het  opbouwen en onderhouden van een waardevolle  persoonlijke relatie. Als je elkaar beter kent, voel je elkaar beter aan waardoor je elkaar meer gunt. “Als je relaties niet onderhoudt, houdt het op. Het is belangrijk dat je zelf het initiatief neemt”, waarschuwt Bertine naar aanleiding van het filmpje. Het blijkt dat netwerken een langdurig proces is waarmee je duurzame relaties opbouwt.
Na de pauze, waarin de deelnemers het geleerde natuurlijk weer direct in de praktijk brengen, gaat de workshop verder met het tweede deel ‘zaaien en oogsten.’ Hierbij wordt het Engelse woord ‘heart’ op het bord geschreven. Hiermee kun je de woorden ‘art’, ‘hear’ en ‘ear’ maken. “Het is dus een kunst om te luisteren met je hart”, laat Bertine weten. Het is van belang om je eigen verhaal te vertellen aan je netwerkcontact, maar vergeet ook vooral niet te luisteren en te geven, is het moraal van de workshop.
Rietje denkt dat netwerken van belang is voor de toekomst. “Het moraal van deze workshop is dat netwerken leerzaam is en als je het goed gebruikt, het iets oplevert voor je in de toekomst”, denkt Rietje.
Bertine sluit deze bijzondere avond ook af met wijze woorden: “mensen die netwerken niets vinden, moeten proberen bij zichzelf te blijven en vooral zichzelf te zijn”

Door Fleurance Hagen